Gia Đấu

Truyện đọc
Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?
Xuyên Không Gia Đấu Cổ Đại
Truyện đọc
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Huyền Huyễn Xuyên Không Sắc Sủng Cung Đấu Gia Đấu Hài Hước Cổ Đại
Truyện đọc
Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)
Ngôn Tình Trọng Sinh Gia Đấu Hài Hước
Truyện đọc
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê
Ngôn Tình Sủng Cung Đấu Gia Đấu
Truyện đọc
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Ngôn Tình Gia Đấu
Truyện đọc
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Ngôn Tình Trọng Sinh Sủng Cung Đấu Gia Đấu
Truyện đọc
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
Ngôn Tình Nữ Cường Gia Đấu Cổ Đại
Truyện đọc
Truyện đọc
Nhất Niệm Trường Khanh
Ngôn Tình Gia Đấu Cổ Đại
Truyện đọc
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Ngôn Tình Lịch Sử Trọng Sinh Sủng Gia Đấu Cổ Đại