Sủng

Truyện đọc
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
Xuyên Không Sủng Hài Hước Cổ Đại
Truyện đọc
Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con
Xuyên Không Sủng Điền Văn
Truyện đọc
Thế Gian Luôn Là Ngươi Tốt Nhất!
Xuyên Không Sủng
Truyện đọc
Hoàng Hậu Ở Hiện Đại
Xuyên Không Ngược Sủng
Truyện đọc
Nữ Xứng Ta Tới Sủng
Xuyên Không Sủng
Truyện đọc
Một Cái Tiểu Hoạ Sư
Xuyên Không Sủng
Truyện đọc
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
Xuyên Không Sủng Điền Văn Cổ Đại
Truyện đọc
Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!
Dị Năng Xuyên Không Linh Dị Sủng Nữ Cường
Truyện đọc
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
Huyền Huyễn Sủng Hài Hước
Truyện đọc
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Huyền Huyễn Sắc Ngược Sủng Cổ Đại
Truyện đọc
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Huyền Huyễn Sủng Cung Đấu Cổ Đại