Thám Hiểm

Truyện đọc
Truyện đọc
Mạt Thế Tiến Hóa
Dị Năng Thám Hiểm
Truyện đọc
Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Dị Năng Thám Hiểm Ngược Nữ Cường
Truyện đọc
Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ
Dị Năng Thám Hiểm
Truyện đọc
Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư
Huyền Huyễn Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị
Truyện đọc
[Ma Thổi Đèn] Phủ Tiên Độc Cổ
Huyền Huyễn Thám Hiểm Linh Dị
Truyện đọc
Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm
Khoa Huyễn Thám Hiểm Linh Dị
Truyện đọc
Resident Evil 5 – Nemesis
Khoa Huyễn Thám Hiểm Linh Dị
Truyện đọc
Resident Evil 6 – Mật Mã Veronica
Khoa Huyễn Thám Hiểm Linh Dị
Truyện đọc
Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!
Đô Thị Thám Hiểm
Truyện đọc